דברים בשם ההורים השכולים

דברים שנשא אלדד אבידר בשם ההורים השכולים בטכס הממלכתי לחללי מלחמת יום הכיפורים בשנת 1998

Omri 001


חזרה